Tematické zameranie sekcií, konferencií a workshopu (21.9.2018)

 

 

Katedra občianskeho a obchodného práva (vedecká konferencia)

Zájazdy, spojené cestovné služby a súvisiace podmienky podnikania v cestovnom ruchu

Katedra medzinárodného práva a európskeho práva (sekcia)

Princíp Rule of Law v medzinárodnom a európskom práve životného prostredia

Katedra trestného práva (vedecká konferencia)

Trestnoprávne súvislosti ochrany života a zdravia

Katedra dejín práva (vedecká konferencia)

Štát a právo v prevratových súkoliach času

Katedra teórie práva a ústavného práva (workshop)

Princíp legality v materiálnom právnom štáte

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia (vedecká konferencia)

Európsky pilier sociálnych práv

Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva (vedecká konferencia)

Legitímne očakávania, transparentnosť verejnej správy a zneužívanie práv v aplikačnej praxi v právnom štáte

Katedra rímskeho a cirkevného práva (vedecká konferencia)
Právne aspekty zriadenia Rímskej ríše a Katolíckej cirkvi

Ústav pre právne otázky náboženskej slobody (sekcia)

Vzťahy štátu a cirkví a náboženské menšiny

Ústav práva duševného vlastníctva (sekcia)

Veda, umenie a internet

Oбщество и право / Society and Law (sekcia v ruskom jazyku)