Zájazdy, spojené cestovné služby a súvisiace podmienky podnikania v cestovnom ruchu