Štát a právo v prevratových súkoliach času

Medzinárodný vedecký kongres

Trnavské právnické dni

Rule of Law – medzi vedou a umením

pri príležitosti 20. výročia Právnickej fakulty TU v Trnave

Konferencia „Štát a právo v prevratových súkoliach času“

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v  Trnave organizuje každé dva roky vedecké podujatie Trnavské právnické dni. Výzvy stojace pred Európou v právnej, sociálnej a ekonomickej oblasti riešené na konferencii v roku 2016 sa už stali v mnohom skutočnosťou. V súčasnosti sme svedkami zásadných spoločenských a politických zmien,      s ktorými sa právo i politika v domácom aj širšom zahraničnom kontexte snažia vysporiadať. S cieľom odborne prediskutovať všeobecnosti i jednotlivosti tohto procesu usporadúvame tohtoročný medzinárodný vedecký kongres Trnavské právnické dni konaný v dňoch 20. – 21. 09. 2018 na tému Rule of Law  – medzi vedou a umením

V rámci tohto kongresu Katedra dejín práva organizuje dňa 21. 09. 2018 vedeckú konferenciu na tému Štát a právo v prevratových súkoliach času. Téma vedeckej konferencie našej katedry je príspevkom k tohtoročným výročným osmičkovým rokom. Zameriava sa širšie na každý revolučný prevrat, každú zmenu štátneho režimu a s ňou súvisiacu zmenu práva. Preto zvolená téma „prevratových súkolí času“. Rokovanie konferencie sa katedra rozhodla venovať úcte a pamiatke na nedožité 90-tiny prof. JUDr. PhDr. Ladislava Hubenáka, DrSc. ako spomienku na vzácneho človeka, pedagóga, vedca, profesora dejín štátu a práva, kolegu a dlhoročného spolupracovníka, ktorý začiatkom tohto roka 2018 navždy opustil naše rady.  

S úctou,

prof. JUDr. Dr.h.c. Peter Mosný, CSc.

vedúci Katedry dejín práva