XIV. DIES LUBY IURISPRUDENTIAE 2019 na tému „Ad hoc legislatíva v súkromnom práve“