Vedecký výbor

prof. Yaroslav Lazur, PhD., Užhorodská národná univerzita, Užhorod

prof. Konstantin Vladimirovich Chistiakov Ph.D., Moskovská štátna oblastná univerzita, Moskva

prof. Kryzstof Wiak, Katolícka univerzita Jána Pavla II. v  Lubline, Lublin

Don Jesu Pudumai Doss, JCD,  Saleziánska pápežská univerzita, Rím

 

JUDr. Zuzana Adamová, PhD., Trnavská univerzita v Trnave, Trnava

prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc., Trnavská univerzita v Trnave, Trnava

prof. PhDr. Gustáv Dianiška, CSc., Trnavská univerzita v Trnave, Trnava

doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD., Trnavská univerzita v Trnave, Trnava

prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD., Trnavská univerzita v Trnave, Trnava

doc. JUDr. Dagmar Lantajová, PhD., Trnavská univerzita v Trnave, Trnava

JUDr. Michal Maslen, PhD., Trnavská univerzita v Trnave, Trnava

Dr. h. c. prof. JUDr. Peter Mosný, CSc., Trnavská univerzita v Trnave, Trnava

ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D., Trnavská univerzita v Trnave, Trnava

doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., Trnavská univerzita v Trnave, Trnava

prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc., Trnavská univerzita v Trnave, Trnava

prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., Trnavská univerzita v Trnave, Trnava

doc. JUDr. Vojtech Vladár, PhD., Trnavská univerzita v Trnave, Trnava