XV. Lubyho právnické dni / XV. Dies Luby iurisprudentiae - Ujma zo straty ľudského života a jej náhrada v súkromnom práve