Konferencia na tému "70. výročie Občianskeho zákonníka z r. 1950 a právna politika v 20. storočí " (Katedra dejín práva)