Kontakt na organizačný výbor kongresu

V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte na e-mailovej adrese: tpdpftu@gmail.com