Konferencia na tému "Zmluvná autonómia v súkromnom/pracovnom práve" (Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia)