Konferencia na tému "Vplyv politiky, normotvorby a súdnej judikatúry na výkon verejnej správy" (Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva)