Program plenárneho zasadnutia (20.9.2018)

13:00 Registrácia

14:00 Otvorenie kongresu

prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., rektor Trnavskej univerzity v Trnave

doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., dekanka Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

 

Plenárne zasadnutie

prof. Ing. Václav Klaus, CSc., bývalý prezident Českej republiky 

prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

prof. Don Jesu Pudumai Doss, JCD,  Fakulta kánonického práva Saleziánskej pápežskej univerzity v Ríme

prof. JUDr. Marek Števček, PhD., Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 

prof. Wojciech Wytrążek, Fakulta práva, kánonického práva a verejnej správy  Katolíckej univerzity Jána Pavla II. v Lubline

prof. Konstantin Vladimirovich Chistiakov Ph.D.,  Právnická fakulta Moskovskej štátnej oblastnej univerzity

doc. JUDr. ThDr.  Oleksandr Bilash, CSc.,  Právnická fakulta Užhorodskej národnej univerzity  

 

17:30 – 18:30 Univerzitná Trnava – exkurzia

19:00 Spoločenské stretnutie, Trnavská univerzita v Trnave, Hornopotočná ulica 23