MEDZINÁRODNÝ VEDECKÝ KONGRES TRNAVSKÉ PRÁVNICKÉ DNI - Právna politika a legislatíva