Základné informácie pre účastníkov kongresu

Termín: 24. - 25. september 2020.

 

 

Plenárne zasadnutie aj jednotlivé súčasti kongresu budú prebiehať online. 

Plenárne zasadnutie prebehne formou odovzdania príspevkov na publikovanie, ďalšie súčasti kongresu prebehnú rovnako alebo v zmysle pozvánok jednotlivých gestorských katedier a ústavov aj prostredníctvom online prenosov.

 

Rokovací jazyk: slovenský, český, anglický (a ďalšie podľa dohody).

 

Výstup z kongresu: recenzovaná elektronická publikácia.

 

Termín na prihlásenie: 15. august 2020.

Prihlasuje sa prostredníctvom konferenčného portálu dostupného na http://www.pravnickekonferencie.sk/.

Účastník pri prihlásení uvedie názov príspevku a jeho abstrakt.

 

Termín na odovzdanie príspevku: 30. september 2020.