PROGRAM PLENÁRNEHO ZASADNUTIA (24.9.2020)

 

Otvorenie kongresu

prof. PaedDr. René Bílik, CSc., rektor Trnavskej univerzity v Trnave

prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., dekanka Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

 

Plenárne zasadnutie

JUDr. Pavel Rychetský, dr.h.c., predseda Ústavného súdu Českej republiky

JUDr. Peter Straka, sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky

Mgr. Pavol Žilinčík, MPP, člen Súdnej rady Slovenskej republiky, Kancelária verejného ochrancu práv Českej republiky

doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD., Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave