Konferencia na tému "Žalobné právo" (Katedra občianskeho a obchodného práva)