Konferencia na tému "Rímsko-kánonické východiská slovenského a európskeho verejného práva" (Katedra rímskeho a cirkevného práva)