Vedecký výbor kongresu

prof. Dr. Sc. Maria Neykova, Právnická fakulta Burgaskej slobodnej univerzity, Burgas, Bulharsko

prof. Olga Koshevaliska, PhD., Právnická fakulta Univerzity Goce Delčeva v Štipe, Štip, Severné Macedónsko

prof. Ivan Vasylovych Krasnytskyi, PhD., Právnická fakulta, Ľvovská štátna univerzita vnútorných záležitostí, Ľvov, Ukrajina

Dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL, Fakulta práva, kánonického práva a verejnej správy Katolíckej univerzity Jána Pavla II. v Lubline, Lublin, Poľsko

prof. JUDr. Helena Barancová,  DrSc.Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave 

prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD. LL.M., MAPrávnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave 

prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD.Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave 

prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave 

prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc.Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave 

Dr. h. c. prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave 

JUDr. Zuzana Adamová, PhD.Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave 

doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD.Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave 

doc. Mgr. Marek Káčer, PhD.Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave 

JUDr. Veronika Kleňová, PhD.Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave 

doc. JUDr. Dagmar Lantajová, PhD.Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

doc. JUDr. Michal Maslen, PhD.Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave  

ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D.Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave 

doc. JUDr. Eva Szabová, PhD.Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave